YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 166. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XXV)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SOSYAL HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİFLERİ
(I)

1351- Âdem oğlunun bir dere altını olsa ikincisini ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz.
1352-Ahirete nazaran dünyanın değeri, birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden aldığı suyu göz önüne getirsin.
1353- Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aptal ise, nefsinin hevasına tabi olur ve Allah (c.c)’tan, olmayacak şeyler bekler.
1354- Yemin ederim ki, Allah ’ın bir kimseye senin sayende hidayet vermesi, kırmızı develere sahip olmandan hayırlıdır.
1355- Allahü teâlâ refiktir. bütün işlerde yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere ve başka hiçbir kimseye vermediğini, yumuşak huyluya ihsân eder
1356- Allah (CC) erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin.
1357- Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilerse fakirliği iki gözünün önüne getirir.
1358- Allah katında en sevimliniz, ahlâkı güzel olan, halk ile geçinenler ve kendisiyle geçinilen ve yumuşak huylu olanlardır. Allâh yanında sevilmeyenleriniz de insanlar arasında birbirine lâf götürüp getirmekle uğraşan, onların kusurlarını arayarak din kardeşlerinin aralarına tefrika sokanlardır.
1359- Allah teala sizin kalıbınıza ve malınıza bakmaz, Kalbinize ve amellerinize bakar
1360-  Allah’a (CC) amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır
1361- Allah’ı (CC) zikir, kalplerin şifasıdır.
1362- Allah’u Teâlâ zâlimi imhâl eder (bir müddet cezasını tehir eder) ama ihmal etmez.
1363- Allahu Teale (c.c) buyurdu ki:” Bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse, ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum, kendisine farz ettiğim şeylerden bence daha sevimli bir şeyle bana yakınlık kazanmamıştır. Nafile ibadetlerle durmadan bana takarrüb eder, nihayet onu severim ve onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum, benden bir şey isterse elbette veririm, bana sığınırsa muhakkak korurum.”
1365- Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artırsın!
1366-Ancak kerim olanlar ikram ederler, leîm olanlar ihanet eder..
1368-  Atalarınıza hürmet ediniz ki, çocuklarınız size hürmet etsin! İffetli olunuz ki, aileleriniz iffetli olsun!
1369- Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana âsi olan da Allah’a asi olmuş olur. Emire (iş başındakilere) itaat eden bana itaat etmiş, Emir’e asî olan bana da asi olmuş olur.
1370- Başkalarını doğruluğa çağıran kimseye ona uyanların sevabı gibi sevap verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir.
1371- Hiç kimse tam iman etmiş olmaz; ta ki beni canından, anasından-babasından daha fazla sevmedikçe...
1372- Beş günah vardır ki, keffâreti yoktur. Bunlar;
*Allâh’a şirk koşmak,
*Adam öldürmek,
 *Mü’mine iftira etmek,
 *Muharebe günü kaçmak
 *Yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.
1373- Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.
1374- Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir.
1375- Bir adamın hayra sarf ettiği paranın en efdali, iyaline infak ettiği para ile, Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği ve bir de Allah rızası için (mücahid) arkadaşlarına sarf ettiği paradır.
1376- Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
1378- Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
1379-Bir kul ki, Allâhü Teâlâ onun kalbinde beşere merhamet yaratmamıştır, zarar ve zıyanda olmuştur.
1380- Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin selâm alması da yeterlidir.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...