YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 165. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ÖNDER ŞAHSİYETLER-II

İMAM AZAM EBU HANİFE
(IX)

 k-) Vefatı ile ilgili olay ve Haberler
*Bir rivayette hapiste dayak ve işkence yüzünden veya zehirlenerek ölmüştür, başka bir rivayette evinde göz hapsinde iken, H.150 tarihinde, 80 yaşında Bağdat’ta Recep ayında vefat etmiştir.
*Abdullah Bin Vakıd El Herevi su dökmüş, Bağdat Kadısı Hasan Bin Umare cenazesini yıkayıp, teçhiz ve tekfini yaptıktan sonra; “Allah sana rahmet etsin, otuz yıldır oruç tutuyorsun, kırk yıldır  da geceleri uyumuyorsun. Bizim en fakihimiz, en çok ibadet edenimiz, en fazla zühdü-takva sahibi olanımız ve en çok hayırlı-güzel hasletleri üzerinde toplayan ve bütün bunların hepsini alıp kabre götürenimizsin, artık bundan böyle hepsini bir insanın toplaması çok zordur.” demiştir
*Yıkanıp teçhiz ve tekfini biter bitmez, hiçbir kimseye haber verilmediği halde, bütün Bağdat halkı toplanı vermiştir. Cenaze namazını, Abbasi halifesi Mansur’un da hazır bulunduğu elli bin kişiden fazla cemaat kılmışdır.  Yer almadığı için 6 defa cenaze namazı kılınmıştır.
*Cenazesi, İkindi namazından sonra aşırı kalabalıktan dolayı bin bir zahmetle defnedilmiştir. Vefatını sonradan duyanlar ile uzaktan gelenler 20 gün müddetince kabri başında cenaze namazı kılmaya devam etmişlerdir.
*İmam-ı Azam, vefatından önce kendisinin Bağdat’ın doğusundaki (o zamanki adı olan)  Hayzeran kabristanlığına defnedilmesini vasiyet etmiştir. Çünkü o arazi, kimseden zorla alınmadığı gibi mağsup da değildir.
*Halife Mansur, kabri başında Ebu Hanife’nin hem ölüsünden hem dirisinden özür dileyerek kendini affedip hakkını helal etmesini istemiştir.
*Mekke kadısı İbn-i Cüreyh, İmam-ı Azam’ın vefatını duyunca istirca’da bulunarak “ilim gitti” demiştir.
*İmam-ı Asımın Kıraat ravilerinden Ebu Bekir Şu’be, “Irakta ilmin nuru söndü bir daha İmam-ı Azam gibisi gelmez” demiştir.
*Vefatından uzun bir süre sonra Harezm emiri Ebu Sa’d El- Müstevfi, kabri üzerine büyük bir kubbe ve yanına da muhteşem bir medrese yaptırmıştır.
*İmam- ı Azam vefat ettiği gece evinde cinlerin bile ağladığı duyulmuştur.
*Birçok ulama ve sıkıntı sahipleri, devamlı şekilde, onun kabrini ziyaret ederek dertlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda onu vesile ittihaz etmişlerdir. Bunlardan birisi de İmam- Şafii olup şöyle demiştir:
“ Bağdat’a geldiğimde Ebu Hanife’nin kabrini ziyaret ettim, bir derdim vardı, onu tevessül ederek iki rekat namaz kıldım ve Allahtan istedim, derhal sıkıntımdan halas buldum.”
*İmam-ı Nevevi şöyle rivayet etmektedir:“ imam-ı Şafii, bir sabah vakti erkenden İmam- Azam’ın  kabrini ziyaret etmiş ve sabah namazını orada kılarak “Kunut” okumamıştır, niye okumadığı sorulunca ,”şu kabrin sahibine hürmeten” demiştir. Bir başka rivayette zamm-ı sureden önce besmele okumamıştır.
*İbn-i Mübarek, bir gün onun kabri başına gelerek “ey koca İmam,  Allah sana rahmet etsin. En-Nehai ve Hammad öldüler ama yerlerine seni bıraktılar, sen öldün amma yeryüzünde kimse senin yerine geçemedi” diyerek günlerce hüngür hüngür ağlamıştır.
*Ezher Bin Keysan demiştir ki:  Rüyamda Rasülullah  s.a.v.’i gördüm, yanında Hz. Ebu Bekir ve Ömer de vardı onlara, “rasulüllaha bir şey soracam” dedim, “sor, ama sesini yükseltmeden” dediler.  Sevgili Peygamberimize Ebu Hanife’nin ilmini sordum, efendimiz buyurdular ki; “Onun ilmi Hızır’ın ilmine açılan bir kapıdır.”
*Ehli tasavvuf bazı zatlar, İmam-ı Muhammedi rüyalarında cennette gördüler, Ebu Yusuf nerde? Dediler.  O, “benim üstümde” dedi. Ebu Hanife? Dediler. “O, çok üstlerde: A’la-i illiyyinde” dedi.

*Bazı salih zatlar, İmam Muhammedi rüyasında görerek “Allah sana nasıl muamele etti” dediler. “Bana mağfiret etti, ama hocam Numan Bin Sabitle meleklere karşı övünüyor, onu cennetin en üst derecesine koydu.” Dedi. (El Hayratul Hisan fi managıbi Ebi Hanife ven Numan, S.91-98; İbn-i Hacer el heytemi )
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...