YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 164. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ÖNDER ŞAHSİYETLER-II

İMAM AZAM EBU HANİFE
(VIII)

i-)İmam-ı azam’ın İbadet Yönü
İmam-ı Azam zengin olduğu kadar zahid, alim olduğu kadar da abid bir zattır. Fudayl bin Iyaz demiştir ki: “İmam-ı Azam vera sahibi, kendini ziyarete gelene karşı lütufkar, gündüz ilim öğrenmekte ve geceleri ibadet etmekte, çok sabırlı, az konuşan birisidir.”
Nitekim onun 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kıldığı; bazen bir rek’at namazda Kur’an’ı hatmettiği, geceleri secdede ağlarken komşularının duyduğu anlatılagelmiştir.
O, 7.000 defa Kuran-ı Kerimi, fiilen okuyarak hatmetmiştir.
Ebu Yusuf der ki: “O, Kuran-ı Kerimi gece ayrı, gündüz ayrı hatmederdi. Ramazan ve bayram günlerinde ise gece ve gündüz ayrı ayrı ikişer defa hatmederdi.”
Bu yönüyle ilgili söylenilen diğer sözler şunlardır:
Kabe’nin içinde namaz kılarken Kuran-ı Kerimi hatmeden dört kişiden bir tanesi İmam-ı Azamdır.
Ben, tabiinden nice Evliyaullah ile ferdi ve cemaat halinde görüşüp namaz kıldım. Ebu Hanife’den daha güzel namaz kılanını görmedim. Namaza durmadan öylesine ağlar, Allaha yalvarırdı ki dünyadan kopmuş vaziyette iftitah tekbirini alır ve namazda iken iki büklüm olurdu. (F.b.Iyaz)
Bir gece namazda zammı sure olarak Tur suresinde “Femennallahü Aleyna ve vagana azebes- semum” ayetini tekrar tekrar okurken sabah ezanları okunuverdi.
İmam-ı Azamın cariyesi der ki: “ Ben bildi bileli o zat, gece uyumaz, yazları “kaylüle” yapar, kışları da mescitte gecenin evvelinde biraz kestirir. Hacca gittiği zaman bunları da terk eder.
 Son haccında Kâbe’nin içine girip namaz kılabilmek için görevliye malının yarısını vermiştir. Sonra iki rekat ayakta namaz kıldı ve Kuran-ı hatmetti. Sonra şöyle, Allah’a yakardı: “Ey Allah’ım seni hakkıyla tanıyamadım, sana hakkıyla ibadet edemedim, ne olur benim noksanlarımı tamamlayıver”, der demez, Kabe’nin köşesinden bir ses işitildi: ” Bildin ve ibadetini ihlasla, güzelce yerine getirdin, seni ve kıyamete kadar mezhebine süluk edecekleri affettik.” (El Hayratul Hisan fi managıbi Ebi Hanife ven Numan, S.44-55; İbn-i Hacer el Heytemi )

J-)İmam-ı a’zamın  Zühd ve Takvası
a-)Kötülük ve mala ya’ni şeylerden kaçınması
İbni Mübarek, S. Sevriye demiştir ki: Ebu Hanife kadar gıybetten kaçınan yoktur. Çok düşmanı vardı, ama hiçbir zaman birinin arkasından konuştuğunu duymadım. Sevri de şöyle cevap vermiştir: Vallahi o, Hasenatını seyyiata tebdil etmiyecek kadar çok akil, alim ve müstesna bir zattır.
b-)Sahavet ve cömertliği
Dostlarına hatta bütün insanlara karşı oldukça eli açık davranır ve herkesin behe mahal işini görürdü. Evlenemeyenleri everir, Evsizlerin kira parasını verirdi.
Ebu Yusuf, “ondan bir şey isteyip de boş dönen yoktur. Hatta çoğunlukla jest yapar istediklerinden daha fazlasını verdiği gibi, hiç beklemedikleri anda da verirdi”. Diyerek şahit olduğu iki hadiseyi anlatır:
*)Ziyaretine gelen bir arkadaşı kendi üzerindeki elbisenin yırtık olduğunu fark edince mahcubiyetinden hemen müsaade ister. İ. Azam, arkadaşına içinde bin dirhem bulunan seccadeyi hediye ederek mücamele (jest) yapar.
**)Oğlu Hammad K.Kerimi hatmedince, o, oğlunun hocasına bin dinar gönderir. Hoca, “ben ne yaptım ki, Vazifemi ifa ettim sadece, insan vazifesini yerine getirince, borcunu öder, mükafat mı alır?” diye parayı iade eder. Ama Koca İmam, vermekte kararlıdır. Hocayı çağırtıp özür diler ve ona şöyle der: Oğluma öğrettiklerini sakın küçük görme! Vallahi, şu anda yanımda daha fazlası olsaydı, Kur’an hakkı için sana onu da verirdim.
Bütün ulama-i Kiram şunda müttefiktir: Hz. Allah, Ebu Hanife’yi ilim, amel, ihlas, sahavet, cud, bezl ve ahlak-ı Kur’an ile teçhiz ve tezyin etmiştir.
c-)Emin ve halim bir şahsiyet sahibi olması:
d-)Kazancını yiyip maaş almaması:
e-)Resmi bir vazifeden kaçınması.

f-)Rüyasında Hz. Allah’ı görmesi.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...