YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 160. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ÖNDER ŞAHSİYETLER-II

İMAM AZAM EBU HANİFE
(IV)

g-) İmam-ı Azam’ın Fıkıh İlmi
İbadetle ilgili 38.000, muamelatla ilgili 45.000 olmak üzere toplam 83.000 meselede “ictihad” etmiştir. Bunlar talebelerine verdiği dersler ile ondan fetva istemeye gelen halk için ortaya koyduğu hükümlerdir.

1-)Onun ders okutma usulü ve akademik tarzı
Bir mesele hakkında, ictihat mertebesine yükselmiş herkes, bildiğini söyler ve tartışılır, Ebu Hanife meselenin delillerini ortaya koyarak hükmü istinbat eder, karara varılır, sonra veciz bir şekilde yazdırırdı. Görülüyor ki onun ilim medresesi bir istişare, diyalog ve herkesin hür bir şekilde bildiğini ifade etme merkeziydi.
Kendisi hep takvayı tercih eden büyük imam, karşıdakinden fetvayı yeterli görmüş; talebelerine de şöyle nasihatte bulunmuştur: “Alim ve hür düşünce sahibi olun, cahil ve mutaassıplardan uzak, halka yakın durun, insanlıkta kusur etmeyin, kimseyi küçük görmeyin, zorluğu kendinize ayırın, kolaylığı karşıya gösterin, halka bıkkınlık vermeyin” diyerek ifrat ve tefritten uzaklaşmayı yegane yol olarak tavsiye etmiştir.
İmam-ı Azam bazı kaynaklara göre; fıkhı tedvin eden, bazılarına göre de fıkhı tekmil eden kişidir. Öyle ki fıkhı ilk olarak o tarif etmiş, İstilahat-ı fıkhıyeyi o ortaya koymuş, fıkhı, bab ve fasıllara bugünkü şekilde o ayırmış, fıkıhta bir takım format ve hedefleri yine o gerçekleştirmiştir.
Nitekim o yüzden şöyle denilmiştir: Fıkhı, Abdullah Bin Mesut ekti; Alkame suladı, İbrahim En-Nehai hasat etti, Hammat ambara kattı, Ebu Hanife öğüttü, Ebu Yusuf yoğurdu, Muhammet Eş-Şaybani pişirerek ekmek yaptı,  insanlar, işte bu ekmeği yiyorlar.

Onun Fıkhı hakkında söylenilenler
İmamı Şafii, “İnsanlar, fıkıhta Ebu Hanife’nin çocuklarıdır.”, İmamı Malik: “Ebu Hanife öyle bir kişidir ki, sana şu direğin altından yapıldığını iddia etse, ispat eder”. Demişlerdir. 
Yine bir takım kimseler İmam Malike Ebu Hanife’yi sormuşlar o şöyle demiştir: “Süphanallah! Onun gibisini görmedim. Vallahi, şu taşın, altın olduğunu söylemiş olsa, doğruluğuna dair hem kaideyi külliye getirir hem kıyasını kurar. “
Abdullah İbn-i Mübarek, Bağdat beldesini ve ehlini, eserleri ve fıkıh ilmiyle (beyaz sayfada yazılı Zebur ayetleri gibi) Ebu Hanife süslemiştir. Onun gibisi ne şarkta ne de garpta vardır.
Ey insanlar! Ebu Hanife’den başka iktidaya layık kimse yoktur. Çünkü o, taki, naki, zahit, alim, fakih ve İmam-ı Azamdır. Fıkıh ilmini hiçbir kimsenin yapamayacağı şekilde o, ortaya koymuştur.
İbn-i Uyeyne, “bu gözler öyle bir zat görmedi diyerek, mağazi öğrenmek isteyen Medine’ye; menasik öğrenmek isteyen Mekke’ye, fıkıh öğrenmek isteyen Küfe’ ye gitsin.”demiştir.
Süfyan-ı Sevri de, ben Ebu Hanife’nin yanından geliyorum diyen kimseye, “sen yeryüzündeki bütün insanların en fakihini ziyaret etmişsin” diye söylemiştir.
Hatip El Bağdadi, onun hakkında şöyle demiştir: ”Ehli İslamın, namazlarında, Ebu Hanife’ye dua etmesi gerekir. Çünkü fıkıh ve sünneti (onlar adına)  cem ederek o, kurumlaştırmıştır. “

2-) Onun İctihad etme ve fıkıh anlayışının karakteristik yapısı

  İmamı Azam Ebu Hanife’nin ictihat ederken takip ettiği metot kendisi tarafından şu şekilde açıklanmıştır: “Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Rasülullah’ın, mutemed alimlerce malüm - meşhur sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam ashabından dilediğim kimsenin re’yini alırım, fakat iş İbrahim, Şa’bi, el-Hasen, Ata…gibi zevata gelince ben de onlar gibi ictihat ederim.”
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...