YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 154. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DİNİMİZE GÖRE AĞLAMANIN HÜKMÜ
(X)

b)Yerilen Ağlamalar
1)Yapmacık ve Yalan yere Ağlama
İnsanları kandırmak veya mazlum olduğunu göstermek için yapılan ağlamadır. Yusuf A.S’ın kardeşlerinin, onu kuyuya attıktan sonra babalarına gelerek gösterdikleri ağlama gibi. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak bunu şu şekilde anlatmaktadır:

‘’  وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ = Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.
قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِين =Ey babamız! Dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. (Ne yazık ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.(Yusuf,16-17)
O yüzden Kurtubi şöyle demiştir: Bu ayete göre, kişinin ağlamasını her zaman sözünün doğruluğuna delalet etmez. Çünkü bazı ağlamalar yapmacık ve timsah gözyaşlarıdır. Özellikle bir kısım insanlar, bu tür ağlamaları çok iyi yapabildikleri için menfaat devşirme veya insanları aldatma cihetini tercih etmektedirler. Bunu, kabiliyetli ve basiretli olanlar farkedebilir. Nitekim şair şöyle demektedir: Yanakta biriken gözyaşları ağlamanın sahte ve de gerçek olduğunu pekâlâ gösterir ama anlayana… (Kurtubi, IX,145)

2- Yas
Ağlamanın ileri aşamalarından birisi de yas tutmaktır. Tamamen gösteriş, nümayiş ve gayri tabii bir hal ifade ettiğinden dolayı isyan sayılarak dinimizde haram kılınmıştır.
İslâm'dan önce cahiliye devrinde ve diğer dinlerde âyinler ve cenaze merasimleri sırasında ağlama; saçını başını yolma, vücudunu yaralama, kanatma, yüksek sesle bağıra-çağıra, yana-yakıla hıçkırma, yaygara ve şamata kopararak ölünün özelliklerini sayıp dökme şeklindeydi. Öyle ki ağlayıcılık eski çağlarda bir meslekti.
Bunun için deyiş atan, ağıt yakan, edebiyat yapan ve parayla tutulan, çengici özel kadınlar vardı.
Resulullah (s.a.s.) bu tür çirkinlikleri lânetlemiştir. O yüzdenİslâm'da kitleler halinde ağlama, dövünme ve yırtınma olayı yoktur. Çünkü bu, Allah’a karşı bir ısyan bayrağı açmak olarak telakki edilmiştir.

Kerbela Şehitlerine yas Tutulması
İslâm tarihinde en çok gözyaşı, Hz. Peygamber'den sonra Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden dolayı dökülmüştür. İbn-i Sîrin, "Kadınlar, Yahya (a.s.)' dan sonra, Hz. Hüseyin'e ağladıkları kadar hiç kimseye ağlamamıştır." der. (Zehebî, A'lâm, III, 210) 
Hz. Ümmü Seleme validemiz, Resulullah'ın da ona rüyasında ağladığını söylemiştir.
Hz. Hüseyin'in 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela'da şehit edilişi, Şiîlerce mezhebî bir alamet telâkki edilerek, her yıl düzenlenen matem merasimleriyle anılmaktadır. Kerbelâ faciasından dolayı, Aşura günü meydanları dolduran binlerce genç-yaşlı şiî siyahlara bürünür. Kadınların matem tutarak hep bir ağızdan "Ya Hüseyin" diye diye ağıt yakıp gözyaşı dökmeleri; erkeklerin de zincirlerle kendilerini döverek  kan akıtmaları; ve başlarını yumruklamaları asla ve kat’a doğru değildir.
Bu ve buna benzer davranış biçimlerinin Resulullah (s.a.s)'in ortaya koyduğu ve uyulmasını istediği prensiplerle alakasının olmadığı ortadadır. Ancak günümüzde Resulullah (s.a.s)' ın yasakladığı ölüler için tutulan matemler, dövünerek ve bağırarak ağlamalar, maalsef sünni müslümanlar arasında da yer etmiş bulunmaktadır

Üzülmek ve hatta ağlamak fıtrata uygundur ama bağırıp çağırarak ortalığı velveleye vermek (İslama göre) uygun bir davranış tarzı değildir. Çünkü Peygamberimiz bu tür hareketlerin meyyite zarar verceğini ifade buyurmuşlardır. Medine-i Münevverede dünyaya gelen en küçük çocuğu İbrahim vefat ettiğinde, Efendimizin ağladığını gören Ashap: “ Ya Resulallah siz demi? diye sorunca, yaratılmışların en merhametlisi O Hace-i Kainat: “Evet kalp hüzünlenir, göz yaşarır, bunda beis yoktur; Yasak olan Feryat-figan ve saçını-başını yolarak kendini kaybetmektir.” Buyurmuşlardır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...