YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 148. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DİNİMİZE GÖRE AĞLAMANIN HÜKMÜ
(IV)

İnsandan başka Varlıklar da Ağlar
İslâm'a göre, sadece insanlar ağlamaz, insandan başka canlı-cansız bütün varlıklar: Yer, gök, melekler, şeytanlar ve hatta hayvanat dahi ağlar.
1)- Arz ve Semanın Ağlaması
İbn Kesir demiştir ki: Kendileri için kapılarını açtıracak a’mali saliha bulunmayan kimselere gökyüzü; kendisinde bir ibadet bahçesi olmayanlara yeryüzü ağlamadıkları gibi yüzlerine dönüp bakmazlar. Her iki taraftan mücrimlere gelecek belaları da te’hir etmezler. ( Tefsir-i İ.Kesir, IV, 143)
 Fir'avn ve âl-inin (denizde boğulup) helâkine gök ve yer ağlamamış ve onların azapları ihmal edilmemiştir. Nitekim ayeti kerimede: “فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ = Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.: “ ( Duhan, 29) şeklinde gelmiştir.
Taberi bu ayetin tefsirinde Sait bin Cübeyrden şu hadiseyi rivayet eder: “Birisi gelip İbn Abbasa;
-Hiç yer ve gök bir insana ağlar mı? Diye sordu.  İbn Abbas, şöyle cevap verdi:
-Evet ağlar. Hiçbir kimse yoktur ki Sema’da ona ait bir kapı olmasın. İlla ki rızgı o kapıdan iner, ameli aynı kapıdan çıkar. Ölünce de bu kapı ağlar ve kapanır. Yeyüzünde de namaz kıldığı, ibadet edip evrad-ı ezkarda bulunduğu mahaller üzülür ve ağlar. İşte Fir’avn ve etbaı iman edip ameli salih işlemedikleri için ne yer ağlamıştır kendilerine ne de gök…(Camiul-Beyan, XXV, 125)
Ancak bazıları, bunların ağlamasının mecazi olduğunu; burada ehli sema ve arzın maksut olduğunu söylemişlerdir.

2)-  Hurma Kütüğünün Ağlaması
Asr-ı Saadette Efendimiz, mescidinde hutbeleri hurma ağacından olan kütüğe dayanarak okurdu. Müslümanların adedi artınca eshab, efendimizin cemaati, cemaatin da onu görebileceği bir minber yapmayı düşündüler. Ve yaptılar, hutbe sırasında bu hurma ağacı gövdesi, aynen ızdıraplı bir deve yavrusunun çıkardığı ses gibi ağlamaya başladı. Bu sesi sahabelerin çoğu duyuyordu. Efendimiz minberden inerek elini onun üzerine koydu. Ve onunla konuştu. Ona neden ağladığını sordu. O, kendisinden ayrıldığı için dedi.
Hazret-i Câbir der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hutbe okurken, Mescid-i Şerifte kuru direğe dayanıp okurdu. Yeni Minber-i şerife geçtiği vakit, direk, tahammül edemeyerek, hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı.
Hazret-i Enes der ki: “Camus gibi ağladı, mescidi lerzeye getirdi”.
Sehl ibni Sa'd,  şöyle der: “Hem onun ağlaması üzerine, insanlar da ağladı.”
Hazret-i Übeyy ibni'l-Kâ'b: “Hem öyle ağladı ki, inşikak etti.”diyor.
Hasan-ı Basrî, şu hadise-i mucizeyi şakirtlerine anlattığı vakit ağlar ve derdi ki: "Kupkuru ağaç dahi Resul-i Ekrem’e meyl-i iştiyak ediyor. Halbu ki sizler daha ziyade iştiyak-ı meyille ağlamaya muhtaç ve müstahaksınız."
Yalnız şu kadar varki hurma kütüğünün ağlaması ve sesinin de mescid-i nebevide hazır bulunanlar tarafından duyulması mahza mucize-i Resulden başka bir şey değildir. Çünkü cemadat ve hayvanattan böyle insana mahsus şeylerin beş duyu alanında tecelli ederek insanlar tarafından şahit olunması “Sünnetullah” denilen tabiat ve fizik kanunlarında yer almaz. Bu tür vak’alar, harikul-ade durumlardır ki ancak, Cenabı Hak murad ederse insanların gözleri önünde ceryan eder. Mucize, Keramet ve kullarının ibret ve ders almalarına mebni ve bir takım gaye-i Sübhaniyeden dolayı zuhur eder.
Nitekim تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır. (İsra, 44) ayeti işbu hakikatı ortaya koymaktadır.
3)- Şeytanın ağlaması

Beşer ağladığı gibi şeytan da ağlar. Ebu Hüreyre r.a den nakledilen bir Hadisi Şerifte: “İnsanoğlu secde ayeti okuyup da tilavet secdesini yapınca, Şeytan derhal uzaklaşır ve ağlayarak şöyle der: “Şu Adem oğlu secde ile emredildi hemen secdesini yaptı ve o yüzden Cennete girecek. Yazıklar olsun bana ki Secde ile emredildim ama yapmadım o yüzden de ateşe atılacağım.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...