YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 136. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XVI)

801)- Gülde bile diken vardır. İnsanın, gülün kokusunu duymayıp dikenine takılması biraz da kendi ruhundaki dikenlerden kaynaklanır.
802)- Izdırap bir taraftan çok önemli bir dua, diğer yandan da insanı harekete geçiren çok güçlü bir dinamodur.
803)- Marifete giden yol nazarî planda ilimden amelî planda da ibadetten geçer.
804)- Kur’an’ı sadece Arapça’yı iyi bilenler değil aynı zamanda Allah’la münasebeti kavî olanlar anlar.
805)- Niyeti büyük olanların davranışlarındaki darlığı anlamak mümkün değildir.
806)- Öyle payeler vardır ki oraya sadece güzel ahlakla ulaşılabilir.
807)-Satırlarda kalıp sadırlara nüfuz edemeyen bilgi kırıntılarının hiçbir faydası yoktur.
808)- Hakiki mü’min aynı zamanda bir afv ü safh insanıdır.
809)- Hüznün son haddine vardığı nokta, sürura kapının aralandığı aynı noktadır. Onun içindir ki, Mirac senesi, “Senetü’l-hüzün” iken “Senetü’s-sürûr” olmuştur.
810)- Başkalarının günahlarına takılıp kalma bir kalb marazıdır.
811)- İnsan, benliğine takıldığı ölçüde şeytana yakın, Allah’tan da uzaktır. “Ben” diyene kapılar açılmaz.
812)- Başarıları kendinden bilme bir mağlubiyettir. Gerçek başarı her muvaffakiyeti Allah’tan bilmekle kazanılır.
813)- Çilesizlik ve ızdırapsızlık, insana musallat olmuş çok büyük bir beladır.
814)- Kalb-i selim, içinde gıll u gış olmayan kalb demektir.
815)- Islaha kilitlenmiş bir toplumu Cenab-ı Allah helâk etmez.
816)- Maddî-manevî bir çok muvaffakiyet, maddî-manevî bir çok zorlukları aşmaya bağlıdır.
817)- Allah’la irtibatı olmayan her sohbet ebterdir.
818)- İnsan, kendini okuyabildiği ölçüde içe doğru derinleşebilir.
819)- Yapılan her iş, Allah’ın, Rasûlü’nün ve inananların teftişine arz edilebilecek şekilde yapılmalıdır.
820)- Yazdıklarını, okuduklarını ve konuştuklarını nefse mal edenler, yaptıklarının hiçbir tesiri olmayacağını baştan kabullenmelidirler.
821)- Allah’ı unutturan nimet, nimet görünümlü nikmettir.(bela)
822)- Her şey Allah katında ne ifade ediyorsa o kadar kıymete sahip demektir. Önemli olan Allah’ın değer vermesidir.
823)- Korku ölçüsünde reca, reca ölçüsünde de korku olmalıdır.
824)- Ne olur Allah’ım! Nezd-i uluhiyetinde makbul insan nasıl oluyorsa bana da o şekilde olmayı lutfet!
825)- İnsan kayıp gitmekten korkarak bir ipin üzerinde yürüyor gibi hareket etmeli, düşmemek için Allah’a yapışmalıdır.
826)- Rabbim! Bilinen bir insan olmayı değil, bilinmesem de Sen’i çok iyi bilen bir insan olmayı arzu ediyorum.
827)- İnsanların kitaplara olan ihtiyacı kadar, kitapların da onları iyi temsil edebilecek insanlara ihtiyacı vardır.
828)- Vesileler, kendileriyle hedeflenen gayenin kıymeti ölçüsünde değer kazanırlar.
829)-Şeytanın insana karşı en büyük oyunu, kendi mevcudiyetini unutturmasıdır.
830)- Muhataplar üzerinde, çok şey anlatanlardan daha ziyade dosdoğru yaşayanlar müessir olurlar.
831)- Egoizmin babası şeytandır. İnsan, egoizmasının büyüklüğü ölçüsünde şeytana yakın, Allah’tan da uzaktır.
832)- Yalanın zerresiyle bile dine hizmet edilmez.
833)- İnsan nefsiyle hesaplaşırken –ye’se düşmemek şartıyla– kendini yerden yere vurmalı fakat başkaları hakkında hep hüsn-ü zanda bulunmalıdır.
834)- İnsan her zaman ibadet ü taatında canlı olamayabilir; aslolan her zaman canlı olmaya ve onu ter ü taze duymaya çalışmaktır.
835)- İçimizden kopup gelmeyen emanet ifadelerle kendimizi anlatmaya çalışmamız beyhude bir çabadır. Her söylediğimiz ve her yaptığımız içimizin sesi olmalı.
836)- İnsanlara Allah’ı anlatmak için meşru her enstrümanı kullanmak bir peygamber ahlakıdır.
837)- İslamın istikbali parlasın da varsın takdir ve teşekkürden bize birşey kalmasın.
838)- Keşke işlerimizi namaz vakitlerine göre ayarlayabilsek!
839)- Küçük şeylere takılmak küçük insanların işidir.
840)- Günahlar karşısında iradeli olmak bazen yüzlerce rekat namaz kılmaktan daha fazla sevap kazandırabilir.
841)- Kur’an’ın muhtevaya göre kelime seçme bakımından da eşi ve benzeri yoktur.
842)- Kulluk, idrak ve marifet ufkuna göre bir çizginin adıdır.
843)- ‘Ne yaptım da başıma bunlar geldi?’ çok çirkin bir sorudur. Başına gökten taş yağmadığına şükretmelisin!
844)- Teessür ve ızdırabın zatı itibariyle bir kıymeti yoktur; önemli olan onların bir aksiyona dönüşmesidir.
845)- Nezd-i uluhiyette sarj olmayan kalbler asla zan ve tahminden kurtulamazlar.
846)- Tebliğin metodu her zaman değişebilir; değişmeyen tek şey onun temsil yanıdır.
847)- Kelimelerin yanıltıcı tarafları olabilir, fakat tavır ve davranışlar kolay kolay yanıltmazlar; hele basiret ehlini asla!
848)- Sen kulluğunu derince yap, sonra da karşılığını Allah’ın rahmetinin enginliğine bırak!
849)- İslam, Allah ahlakının yeryüzündeki tecellisi demektir.
850)- Meşveret olan yerde –Allah’ın izniyle– haybet olmaz.
851)- Kalb kirliliği çoğu zaman göz kirliliğinden kaynaklanır.
852)- En iyi kime bildirmişsen Kendini, o ölçüde Sen’i bilmek istiyorum Allahım!
853)- İbadet-ü tâatla elde edilmeyen öyle şeyler vardır ki, onlar sadece edeple elde edilebilirler.
854)-Sen tohum saç git; varsın onun hasat mevsimi başkalarına nasip olsun!
855)- Kur’an’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- okumalı. “Allah’ım bu kelimeleri Sen’den aldık yine Sana sunuyoruz” demeli.
856)- Aramadan bulanların sayısı yok denecek kadar az olduğu gibi arayıp da bulamayanların sayısı da yok denecek kadar azdır.
857)- Tebliğ, def-i bela kabilinden anlatmakla olmaz; yüreğini ortaya koymakla olur.
858)- Şirkten daha fazla gayretullaha dokunan bir cürüm yoktur. Riya da bir şirktir.
859)- Allah var ve bir de O’nun sanatı var. Sanatı Sanatkârla karıştırmamak lazım.

860)- Dinî ilimleri bilen çok insan var, fakat Allah’ı bilen, Efendimiz’i bilen çok az.

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...