YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 135. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER 
(XV)

739)-Büyük ya da küçük kendini bir şey zannedenler kaybetmeye namzettirler.
740)- Kulluk, niyet ve davranış bütünlüğüne ulaşmanın unvanından ibarettir.
741)-Ahireti hesabına endişesiz yaşayanın akıbetinden korkulur.
742)- Sadece O’na kul olmak lazım. Bir köleniz olsaydı siz onun başkası için de köle olmasına razı olur muydunuz!?
743)-Sağlam bir itikatla Allah’a sığınınca hallolmayacak hiçbir mesele yoktur.
744)- Laubali arkadaşlar ve gayr-i ciddi ortamlar insan için en büyük tehlike sayılır.
745)- İstiğna kadar insanı güçlü hale getiren ve güven vaad eden başka bir zenginlik kaynağı gösterilemez.
746)- Nefsin nefesini kesmezseniz nefis ve şeytan bir gün sizin nefesinizi keser.
747)- Her günah, başka bir günah için bir referanstır.
748)- Ahiretle dünyayı avlamaya çalışmak dine karşı ihanet, Allah’a karşı da saygısızlıktır.
749)- ‘Estağfirullah’a yatırım yapmak için söylenen tevazu ifadeleri birer zımnî yalandan ibarettir.
750)- Münafıkların bahşişi sönük bir gülücüktür.
751)- Mü’min övülmeyi sövülme gibi görmelidir.
752)- Sabr-ı cemil, sıkıştığın zaman içini Allah’a dökmendir.
753)-Tefsir ve te’vile en kapalı beyan sükûttur.
754)- Az yemek, az uyumak insan-ı kâmil olmanın vazgeçilmez yoludur.
755)- Bir defa yalan söyleyen her zaman söyleyebilir. Bir kere iftira eden de…
756)- Esas hürriyet Allah’a kul olmaktır.
757)- Allah’ın rızasını istemede ve O’nun adını dünyanın her yerine duyurmada hırslı olmak gerekir.
758)- Allah’ı bilmemek demek, hiçbir şey bilmemek demektir.
759- Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden korkmalıdır.
760- Kendi eksiklerini göremeyenler, kusurlarını asla telafi edemezler.
761)- Her hangi bir beklentiye bağlanmış işler, çok kahramanca bile gerçekleştirilmiş olsalar hiçbir gelecek vâdetmezler.
762)- Kaba söz ve davranışlar ruhunda kabalık olanların dışa akseden hırıltılarından başka bir şey değildir.
763)- Derinleşme azminde olmayanlar hiç farkına varmadan zamanla sığlaşırlar.
764)- Bütün mesâvi-i ahlakın kaynağı yerinde saymaktır.
765)- Yeryüzünde Efendimiz’i (aleyhissalatü vesselam) tartacak baskülü Allah yaratmamıştır.
766)- Kudsî demek dava adamı demektir. Dava adamı da iddia adamı değil, hareket ve aksiyon adamıdır.
767)- Allah’ın bir kuluna lütfettiği en büyük nimet ihlastır.
768)- İşlenen günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın rahmeti her zaman daha büyüktür.
769)- Azığı irfan olanlar hiçbir zaman ihlas ve mücahede bezginliğine düşmezler.
770)- Cenab-ı Hak’la sağlam bir irtibat tesis edemeyenler, insanlarla da iyi bir münasebet ortaya koyamazlar.
771)-  Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman bu’d (uzaklık) rüzgarları eser.
772)- Yaptıkları işlere “ben” mülahazasını katanlar onları kirletiyorlar demektir.
773)- Beyan, kalbin sesi soluğu olabildiği ölçüde kıymet kazanır.
774)- Kulluğunun idrakinde bulunan bir iman erine düşen vazife Sonsuz karşısında sıfır olmaktır. Kendini sıfırlamayanlar Sonsuz’a kat’iyen ulaşamazlar.
777)- İnsanı, Allah’ın rızasına i’lâ-yı kelimetullahtan daha hızlı ulaştıracak bir vesile yoktur.
778)- İbadetler, sadece bilmesi bir kıymet ifade eden Zât’ın bilmesine bağlanmalıdır.
779)- Sebeplere riayetsizlik de Allah’a karşı bir nevî saygısızlıktır.
780)- Hiç kimseye köle olmamanın tek yolu Allah’a halis-muhlis kul olmaktır.
781)- Laubalîlik Allah’tan uzakta olmanın, ciddiyet ise Allah’a yakın bulunmanın en açık alametidir.
782)- Allah’ım, bize, neyi, nerede ve nasıl konuşacağımızı öğret!
783)- Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!
784)- Bir insan için en büyük talihsizlik, akıbeti adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği bir anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçüvermesidir.
785)- Yalanın hiçbir türlüsüyle dine hizmet edilmez. İnsanlarda aşk u şevk uyandırmak için yalan söylenmek bile hizmet
786)- Herkese şirin görünmek, ulaşılamayan bir zirvedir ve bu zirveye çıkmak nebilere de müyesser olmamıştır.
787)- İnsan, bir şey avlamak istiyorsa ağlarını ızdırap yamaçlarına germeli ve oralarda avlanmalıdır.
788)- Kendimizi görme açımızı genişlettikçe Allah’ı görme ufkumuzu daraltmış oluruz.
789)-Zihni kirleten sebeplerden biri de hep başkalarının tavır ve davranışlarıyla meşgul olmaktır.
790)- Davranışların tabiata mal olması çok önemlidir. Sahabe çok tabiî bir topluluk idi.
791)- Yanlışları asgariye çekmenin en önemli yolu meseleleri, ehil olanlarla meşveret etmektir.
792)- İşe derinlik katan ve onu kabul ufkuna götüren iksir niyettir.
793)- İnsan kalbi gözlerle ve kulaklarla sürekli beslenmiyorsa iman havzına bir şey akmıyor demektir.
794)- Kur’an’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’an-ı Kerim’de aramak lazım.
795)- Şeâire riâyet etmenin, Allah’la irtibata delalet eden emarelerin en önemlilerinden biri olduğunda asla şüphe edilmemelidir.
796)- Kur’an’sız ümmet de, ümmetsiz Kur’an da gariptir.
797)- İrşad eksenini bulmak ancak gerçek mürşidlere nasip olur.
798)- Gecelerin sürpriz meyvelerini tatmayanlar başkalarını uzun süreli besleyemezler.
799)- Cennet, Allah’ın insanlara sevgisinin tezahürüdür.
800)- Cenab-ı Hakk’a ulaşmanın “burak”ı ihlastır.

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...