YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 128. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

             İSLAM TARİHİNDE ÖNDER ŞAHSİYETLER

                                  İMAM- I  BUHÂRΠ  (194-256/810-869)
(II)

c)- Zühd ve takvası
İnce yapılı, uzun boylu bir zattı. Sert yaratılışlı değil, Yumuşak huyluydu. Hele İhtiyarlığında çok “halim-selim” görünüşlü olmuştu. İlim konusunda fazla dikkatli idi. Mesnetsiz konuşmak istemezdi. Başkaları hakkında gayet yumuşak bir dil kullanırdı. Derdi ki: "Hiç kimsenin hakkında gıybet etmemiş olarak Allah (c.c)'a kavuşmayı arzu ediyorum."
“Rical” ( Ruvat-ı Hadis) bilgisi herkesten çok olmasına rağmen cerh ettiği (zayıflığını ortaya koyduğu) raviler hakkında bile en ufak “hakaretamiz” tabirler kullanmazdı. Yalancılığı bilinen birisi için " ve fîhi nazarun” (bunda ihtilaf vardır)", "seketû anhu (sikalığı konusunda âlimler sustular)" derdi. O'nun bir adam hakkında en ağır sözü "münkerü'l-hadis (hadisi alınmaz veya rivayetine itibar edilmez)" terimidir.
Buhârî, ilmiyle amel eden, müstesna  bir insandı. İslâmî  hududa riayette aşırı derecede titizdi. “Helâl ve Haram” konusunda çok hassas idi. Hadis ilmine hizmette,  Allah (c.c.)'ın rızasını, Rasûlullah (s.a.s.)'ın şefaatini kazanmaktan başka en küçük bir niyet taşımıyordu. Babasından kalan mirası bile bu yolda harcamıştı. Cömertliğiyle şöhret bulmuş, yardım ettiklerine (sırf) Allah rızası için elini uzatıyordu.
Kur'an’ı  çok okur, bol nafile namaz kılardı. Rivayete göre her üç günde bir Kur'an'ı Kerîm'i hatmederdi. Gecenin bir kısmını uykuyla geçirirdi. Sürekli geceleri uykusundan kalkıp, kandilini yakar, hadis “tahric” ederdi. Yahut yazdıklarına işaretler koyar, üzerinde düşünürdü. Seherden önce uyanır, gece namazı kılar; sonra Kur'an'ın üçte birini okurdu. Ramazanda ise terâvihten sonra Kur'an'ın üçte birini okumaya devam ederdi.

d)- Hocaları
İmam-ı Buhârî'nin  kendi  ifadesine göre; “Hadis aldığı ve rivayet ettiği  zevatın sayısı binden fazladır. Hadis yazdığı şeyhlerine ait senetleri de bildiğini, senedi zayıf rivayetlere itibar etmediğini” belirtir.
Hocalarının başlıcaları şunlardır:
Ahmed b. Hanbel, Ali b. el-Medinî, Yahya b. Maîn, İsmail b. İdris el-Medînî, İshak b. Rahuyeh.
Bunların dışında şu isimleri de görüyoruz;
Mekkî  b. İbrahim el-Belhî,  Muhammed b. Selam el-Bikendi, İbrahim b. el-Eş'as,  Ali b. el-Hasan b. Şekîk, Yahya b. Yahya, İbrahim b. Musa el-Hafız, Şüreyc b. en-Numan, Ebu Asım en-Nebil eş-Şeybânî, Muhammed b. Abdullah el-Ensârî, Abdullah b. Zübeyr el-Hamidî, el Mekrî, Abdülaziz el-Üveysî.
Bazı âlimler, onun hakkında, şöyle derler:  
"Buhârî, Allah (c.c)'nun yeryüzünde yürüyen ayetlerindendir.”
Necm b. el-Fazl diyor ki: "Rüyamda Rasûlullah (s.a.s.) efendimizi gördüm. Bir köyden çıkmış gidiyordu ve arkasından İmam-ı Buhârî de onu takip etmekteydi. O bir adım atınca Buhârî de bir adım atıyor ve ayağını Rasûlullah (s.a.s.)'ın ayağını bastığı yere basıyordu.
Kitabını da her bakımdan ona nisbet ediyordu."

e)- Talebeleri
Kütüb-ü Sitte müelliflerinden en-Nesâî, Buhârî'yi bizzat görüştüğü şeyhler arasında saydıktan sonra şöyle demiştir: "O, sika, müemmen, akıllı ve hıfzı çok güçlü bir muhaddistir. İslâm tarihinde ilk defa sahih kitap yazan odur."
Talebeleri arasında da en meşhurları şunlardır;

Ebu İsa et-Tirmîzî,  Muhammed b. Nasru'l Mervezî, İbni Ebi Dâvud, Müslim b. Haccac ve en-Nesâi.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...