YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 127. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

             İSLAM TARİHİNDE ÖNDER ŞAHSİYETLER

                                  İMAM- I  BUHÂRΠ  (194-256/810-869)
(I)

a)- Nesebi ve Hayatı
Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim b. el-Muğîre b. Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî.
Muğire b. Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cûfi'nin aracılığıyla müslüman olmuştur. Bu nedenle Cûfi'ye nisbet edilmiştir.
Muhammed el-Buhârî, 13 Şevvâl 194 h./21 Temmuz 810 tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Bundan dolayı  “Buhârî “ nisbetiyle anılmasına sebep olmuştur.
Buhârî, henüz bebek iken babası vefat etmiş, kardeşi  Ahmed'le birlikte yetim kalmıştır. Annesinin terbiyesi altında büyümüştür.
Akranları Buhârî'den övgüyle bahsederler. Onu övenler arasında büyük muhaddis İmam Müslim de vardır. Buna rağmen, Buhârî'nin üstünlüğünü çekemeyenler fitne çıkarmaktan geri kalmamışlardır. Buhârî'nin  "Kur'an mahluktur"  diye  savunduğunu yaydılar.
Bu dedikodulardan rahatsız olan büyük muhaddis , memleketi Buhâra'ya gitti. Burada da rahat edemedi. Buhârâ emiri ile arası açıldı. Buhara Emiri Halid İbn Ahmed, çocuklarına Câmiu's- Sahîh'i ve et-Tarih'i okutması için Buharî'yi konağına çağırır.
 Fakat Buharî, bu teklifi kabul etmez. İlim meclislerinin herkese açık olduğunu, isteyenin gelerek yararlanabileceğini, ilmi, valinin konağının duvarları arasına hapsedemeyeceğini bildirir. Bu olay üzerine Emir Hâlid İbn Ahmed, onu Buhara'dan sürer.
İmam-ı Buhârî, Buhara'dan ayrıldıktan sonra  Semerkand'a  gider. Hartenk köyünde bulunan akrabalarının arasına yerleşir. Semerkand'lılar, Buhârî'den yararlanmak isterler. Bir heyet gönderip Semerkand'a gelmesi ricasında bulunurlar.
 Buhârî, Semerkand'a gitmek için hazırlık yapmaya başlar ancak bu arada hastalanır ve Ramazan Bayramı gecesi vefat eder (30 Ramazan 256 h./31 Ağustos 869). Cenazesi, bayram günü öğleden sonra, namazı kılınarak,  Hartenk'e  defnedilir

b)- İlim tahsili ve seferleri
Küçük yaşta Kur'an'ı ezberlemiş ve Arapça öğrenmiştir. Babasından kalan servet, onun hiç kimseye muhtaç olmadan, ilim öğrenmesine vesile olmuştur. On bir yaşında hadis öğrenmeye başladı.
On altı yaşında annesi ve kardeşi  Ahmed'le birlikte hacca gitti. Annesi ve kardeşi  Buhârâ'ya dönerken, kendisi ilim öğrenmek isteğiyle Mekke'de kaldı. (210 h./825).
İmam Buhârî, keskin bir zekâ ve ezberleme kabiliyetine sahipti. Herhangi bir şeyi ezberlemesi için ona bir defa bakması veya onu bir defa dinlemesi yeterliydi. Bağdatlıların ve Semerkandlılar'ın O'nun zekâ seviyesini denemek için sordukları sorular bunu göstermesi bakımından önemlidir.
Gezileri sırasında dinlediklerini yazmaması ve kendisine takılanlara, dinlediği bütün hadisleri ezberden okuması da dikkat çekicidir. O, aynı zamanda çok hadis ezberlemekle de şöhret bulmuştu.

Onsekiz yaşında "Kitâbu Kadâya's-Sahabe ve't-Tâbiin" ile "et-Târîhü'l-Kebîr" adlı eserlerini yazdı. İlim öğrenmek için Şam'a, Mısır'a, Basra'ya, Bağdat'a gitti. Bu maksatla altı yıl Hicâz'da kaldı. Buhârî, hadis öğrenmek ve nakletmekle kalmadı. Şiirle de ilgilendi, ancak fazla şiir yazmadı. Savaş oyunlarına ilgi duydu: Ata binmek, ok atmak  onun için adeta bir tutku idi.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...