YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 121. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

ŞEYTAN VE HİLELERİ
(XI)

Bir ara Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
- "Eğer söylediklerini, Allah'ın kitabındaki ayetlerle isbat etmeseydin. Seni tasdik etmezdim."
Bundan sonra İblis devam etti:
9- Ya Muhammed, Allah'tan diledim ki, ademoğullarını ben göreyim; ama onlar beni göremeyeler. Bu dileğimi de yerine getirdi.
10- Diledim ki; âdemoğullarının kan mecralarını bana yol yapa... Bu da oldu. Böylece ben, onlar arasında akıp giderim, gezerim. Hem de nasıl istersem... Bütün bu isteklerimi verdi.
- Hepsi sana verildi. Buyurdu...
Ve ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyelim ki; benimle beraber olanlar, seninle beraber olanlardan daha çoktur. İşte böylece kıyamete kadar, ademoğullarının ekserisi benimle beraber olurlar.
Bundan sona İblis şöyle devam etti:
- Benim bir oğlum vardır... Adı: ATEME' dir. Bir kul, yatsı namazını kılmadan uyursa, gider; onun kulağına bevil eder... Eğer böyle olmasaydı; imkanı yok, insanlar, namazlarını eda etmeden uyuyamazlardı.
-Benim bir oğlum daha vardır ki; onun adı da; MÜTEKAZİ'dir... Bunun vazifesi de; yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela: Bir kul, gizli bir taat işler, bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa, MÜTEKAZÎ onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmasına muvaffak olur. Böylece: Allah-ü Teala amel sahibinin yüz sevabının doksan dokuzunu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir.
-Benim bir oğlum daha vardır ki; onun adı da KÜHAYL'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclisinde ve hatip hutbe okurken.' Bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Ulemanın sözlerini işitemezler. Böylece hiçbir şey anlamazlar, benim taifeden olurlar.

İblis, bundan sonra Resûlullah (s.a.v.) Efendimize kendi durumunu anlatmaya başladı:
- Ya Muhammed, bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben, ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı; yeryüzünde: “ Allah'tan başka ilah yoktur ve Mu­hammed Allah'ın resulüdür” diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki, senin elinde de, hidayet yoktur. Sen ancak Allah'ın resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı; yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen, Allah'ın halkı üzerinde bir huccetsin. Ben de, kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Said olan kimse, ana karnında iken saiddir. Şaki olan da, yine ana karnında iken şakidir. Saadet ehli ve şekavet ehli kılan da Allah’dır.

Bundan sonra, Resülullah (s.a.v.) Efendimiz şu iki Ayet-i Kerimeyi okudu:
- "Bunlar, sonuna kadar böyle değişik şekilde devam edecek... Ancak Rabbın esirgedikleri hariç..." (Hüd,119)
- " وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا = Allah'ın emri behemehal yerini bulan bir kaderdir..." ( Ahzap,38)
Bundan sonra, Resülullah (s.a.v.) Efen­dimiz, İblis'e şöyle buyurdu:
- "Ya Ebamürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum."     Bunun üzerine İblis şöyle dedi:
- Ya Resûlullah, iş verilen hükme göre oldu... Kararı yazan kalem de kurudu... Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o: Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İblis, cümlelerini şöyle tamamladı:

- İşte bu söylediklerim, sana son sözümdür. Bütün söylediklerimi de doğru söyledim. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.