YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 11. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

İSRAF VE ZARARLARI  (VII)

Kimler daha çok müsrif? Kimler daha az müsrif?
İnsanın sahip olduğu nimetlerin değeri biraz da ödenen bedel ile mütekabildir. Pahalı olarak alınan şeyler sahibinin yanında daha çok kıymet teşkil etmekte; Ücretsiz ve külfetsiz elde edilenler ise rast gele tutularak zayi edilmektedir. O yüzden Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: İki nimet vardır ki, insanlar hep bunlarda aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit. Yine dilimizdeki “Mirasyedi” kelimesi de bunu ortaya koyan bir ifadedir.
Bu hususta yapılan araştırmalar da bununla büyük bir paralellik arz etmektedir. Buna göre ekseriyetle:
*Kadınlar, erkeklerden;
*Çalışmayanlar çalışanlardan,
*Cahiller, okuyanlardan,
* Ev hanımları, çalışan kadınlardan,
*Ücretsiz elde edenler, para ödeyerek sahip olanlardan,
*Daha ucuza mal edenler, pahalı alanlardan,
*Emeksiz elde edenler, alın teriyle sahip olanlardan,
*Üşengeç olanlar, üşenmeyenlerden,
*Mirasçılar, satın alanlardan,
*Çocuk yaştakiler, daha üst yaşta olanlardan,
*Kolay ulaşanlar, zor ulaşanlardan,
 *Müsrif ailede yetişenler, tutumlu ailedekilerden,
*Müsrif anne çocukları, iktisatlı annenin evlatlarından,
*Ekmeği satın alanlar, kendi eliyle ekmek yapanlardan,
*Gösterişi sevenler, sevmeyenlerden,
*Fiziken tembel olanlar, hareketli olanlardan,
*Düşüncesiz hareket edenler, düşünceli olanlardan,
*Egoist olanlar, Empati kuranlardan,
*Kindar olanlar, dindar olanlardan,
*Haset edenler, haset etmeyenlerden,
*Fesat olanlar, fesat olmayanlardan,
*Kendini beğenenler, kendini herkesle eşit tutanlardan,
*Kibirliler, mütevazi olanlardan,
*Haya duygusu olmayanlar, hayalı olanlardan,
*Allah korkusu olmayanlar, Allah’tan korkanlardan,
*Relax ve Lakayt (vurdumduymaz) olanlar, duyarlı olanlardan,
*Anlayışsız olanlar, anlayışlı olandan,
*Sosyeteler, kendi halinde yaşayanlardan,
*Sonradan görenler, görgülü olanlardan,
*Romantikler, realistlerden,
*Ahirete inanmayanlar, inananlardan,
*KİT’tekiler, özeldekilerden,
*Temizlik hastası olanlar, temiz olanlardan,
*Kendisi olamayanlar, kendisi olabilenlerden,
*Özenti duyanlar, Kimseye özenmeyenlerden,
*Başkasının işinde çalışanlar, kendi işiyle uğraşanlardan,
*Başkası adına iş yapan vekiller, asillerden,
*Gençler, yaşlılardan,
*Yalan söyleyenler, söylemeyenlerden,
*Kendini sevenler, herkesi sevenlerden,
*Ben yaptım oldu diyenler, ben yapamadım diyenlerden,
*Aklen malül olanlar, aklen salim olanlardan,
*Vicdansızlar, vicdanlı olanlardan,   
*Merhamet duygusu az olanlar, çok olanlardan,
*Kendini zengin gösterenler, olduğu gibi kabul edenlerden,
*Zenginler, fakirlerden,
*Dini şuur taşımayanlar, dini şuur sahiplerinden,
*Yaptığı işte düşüncesiz hareket edenler, düşünceli hareket edenlerden,
*İnsanlarla barışık olmayan ve geçimsiz olanlar, İyi geçinenlerden,
*Dini emir ve yasakları bilmeyenler, bilenlerden,

İsrafa daha yatkın oldukları tespit edilmiştir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...