YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 10. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

İSRAFIN ZARARLARI  (VI)

İsraf öyle bir hastalıktır ki ona alışan kimse, bir daha, kolay kolay bırakamaz. Parayı ve malı harcarken uygun olan ile uygun olmayan yeri farkedemez. Çünkü fıtrat örselenmiş, alışkanlık karşısında yenilmiştir artık. Hani derler ya: “Alışmak, kudurmaktan tehlikelidir” diye. Hisleri aklına galip gelen insan, şirazeden çıkar, iradesini kaybeder, hafiflik ve yanlışlıklara bile bile lades der.Cenab-ı Hak, duygularına karşı güç-kuvvet kazansın için insana akıl vermiş bir de kitap göndermiştir.
Kur’an-ı Kerim’de iki şey üzerinde hassasiyetle durulur:Birisi meşruiyyet diğeri de ihtiyaç kadar olması ve yenmesi.  (En-am,141).Zira aşırı kaçarak israf noktasına varan her türlü tüketimin ferdi aşarak aile hatta topluma yansıyacağı kesindir.İşte ona biz bugün “milli servetin heba edilmesi” diyoruz.
İnsana emanet olan malı ve hertürlü eşyayı saçıp savurmak, lüzumlu yerlere harcamamak insanlar arasındaki dengeyi alt üst ederek kıskançlığa,fitne ve fesada yol açmaktadır. Aile düzenini bozmakta, geçimsizliklerin ana sebebini oluşturmakta, Cemiyetlerin mali gücünü talan etmektedir.
Dünyada bu gün, bir grup insan, nasıl karnımı doyururum ve  hayatta kalırım mücadelesi verirken diğer grup da nasıl ve nereye harcayacağım diye israf yollarını düşünmektedir.Ahlakçılar, israfın sefahatı arttırıp toplumu mahv-ı perişan ettiğini,fakirlik ve sefaletin de sonunda iflası getirdiğini, bunun ise esaret, zillet ve meskenet olduğunu ifade etmişlerdir.O yüzden bütün semavi dinlerde israf, kötü bir huy ve alışkanlık olduğu için, şiddetle yasaklanagelmiştir.Çünkü bütün dinler, fert ve toplumda huzuru-ahengi ve saadetin teessüsünühedef edinmişlerdir.
İsrafın çirkin olmasının bir sebebi de malın değerli olmasındandır.Mal, Halik Teala’nın verdiği bir nimet ve emanettir.Ahireti kazanma yollarından birisi, insanların dünyada rahat ve muntazam yaşama sebeplerindendir. Hac ve Zekat gibi bazı ibadetler mal ile yerine getirilir.Bedenin kuvvet ve sıhhat bulması mal iledir.İnsan, başkasına muhtaç olmaktan ve onun kaprislerinden, mal ile korunabilir.Yine insanlara hizmet etmek,faydalı işler yapabilmek,Allah’a rahat kulluk edebilme vasıtalarından birisi yine maldır.
İslam dini ölçü dinidir.O yüzden ölçülü yaşamayı,zevkine ve keyfine aşırı derecede düşkün olmayı, duygularına esir düşmeyi, birtakım aşırılıklara müptela olmayı yasaklamıştr. İnsan, servet sahibi olmakla hoyratça harcamayı hak etmez.Bilakis beraberinde birçok mesuliyetler terettüp eder.Bunlardan birisi Allah’ın verdiği nimet ve emanete hıyanet etmemek ve şükür etmektir. Lüks harcama, kibir, gurur,  insanlara tepeden bakma ve gösterişli bir hayat sürmek hakkına hiç kimse sahip değildir.Cenab-ı Hak, istediğini, istediğine verir ve istediği zaman almak güç ve kudretinin sahibidir.(Al-i İmran,26).Mal- mülk ebedi olmadığı gibi sahibini de ebedi yapmaz.
Malik-ül mülk olan Hz.Allah’ın zengin kıldığı bazı ailelerde ve çocuklarında görülen ve gösteriş alameti olan lüks ve pahalı birtakım eşya ve arabalarla kibirlenmesi, diğer insanlara karşı bir üstünlük taslaması hiç bir zaman hoş ve normal karşılanmayacağı gibi Allah’ın hoşuna giden bir durum olmaktan da uzaktır.
Aileler çocuklarının ihtiyaçlarını görürken dikkatli olup dinimizin koyduğu esaslar ölçüsünde hareket etmek zorundadırlar.Biz göremedik,yiyemedik,yaşayamadık,bilemedik,hiç olmazsa çocuklarımız rahat etsin diyerek yapılan hal ve hareketler çok tehlikelidir.Daha hayatının başında her istediğine kavuşan ve buna alışan gençler,sonra istediğine kavuşamadıkları zaman çok büyük mali sıkıntıya ve ruhi problemlere düşmektedirler.Nitekim yağılan araştırmalarda “dünyada intihar edenlerin çoğunun zengin veya zengin çocukları” oldukları tespit edilmiştir. 
Şu hususu çok iyi bilmeliyiz ki israf sadece ferdi alakadar eden bir durum değildir. Aileyi de aşarak çemberin genişleyip topluma sirayet etmesini sağlar.Milli serveti ve kaynakları yok olan toplumlar inkıraza  mahkumdurlar. Böyle bir toplumda sayg-sevgi, güven ve empati duygusu yok olur. Aralarındaki işlemesi lazım gelen hukuk orman kanunlarına dönüşür. Böyle bir toplumda insan, hertürlü maddi ve manevi değerlerinden uzak, egoist ve hatta sadist duygularının tatmin olması için uğraşır. Bu da eşref-i mahluk olan insanın keramet ve haysiyetine terstir..

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...