YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 2. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Baki Adam

Prof. Dr. BAKİ ADAM

TÖVBE İBADETTİR

İNSANIN, Tanrıyla sağlıklı ilişkisini bozduğu için günah bütün dinlerde temel sorun olarak görülmüştür. Her din günahın etkisinden kurtarabilmek için insanlara çeşitli reçeteler sunmuştur. Bu reçetelerde pek çok uygulama şekilleri yer almaktadır.

Tevrat’a göre ilk günah kimin?

mYahudilerin ve Hıristiyanların kutsal kitabı Tevrat’a göre ilk günahı Hz. Âdem işlemiştir. Tevrat’ın Tekvin (yaradılış) bölümünde bu günah detaylı olarak anlatılmaktadır. (Tekvin, 3. Bap). Burada anlatıldığına göre Hz. Âdem, günahın sebebi olarak Havva’yı görmüştür. Hz. Âdem’in bu ilk günahı Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde derin etkiler bırakmıştır. Yahudiliğe göre Hz. Âdem bu günahı işlemekle insan soyunun bozulmasına neden olmuştur. Hz. Âdem’den sonra insanlık her nesilde gittikçe bozulmuş ve günah bataklığına saplanmıştır. Yahudiler, hayvan kurban ederek bu günahın etkisini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Yani bir bakıma günahı hayvanlara yüklemişlerdir. MS 70 yılına kadar Tevrat’ın 613 buyruğundan yaklaşık 207’sinin ihlali günah kurbanı gerektirirdi. Günah kurbanını sunmak oldukça külfetli idi. Günah kurbanı sunacak kişi Kudüs’e gider, günahının büyüklüğüne göre bir hayvan satın alır ve Tevrat’ta izah edildiği şekilde kurban etmeleri için mabetteki din adamları kohenlere teslim ederlerdi. Günah kurbanı uygulamasının en ilginç olanı ise kefaret günü (Yom Kipur) gerçekleştirilirdi.
Günah keçisi kavramının kökeni nedir?
mYahudilikte tövbe ve istiğfar günü olan bu günde Yahudi toplumunun bütün günahları bir keçiye yüklenirdi. Bu keçiye günah keçisi denirdi. Tevrat’ın Levililer bölümünün 16. babında bu uygulamanın nasıl yapılacağı şöyle anlatılmaktadır: “Harun En Kutsal Yer’i, Buluşma Çadırı’nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak. İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak.”
Günah keçisi (teke) yılda bir kez boynuna kırmızı kurdele takılarak kayalık bir araziye götürülüp bırakılırdı. Keçi kayalıklardan uçuruma yuvarlanıp boynu kırılarak ölür ve böylece halkın günahlarının kefareti ödenmiş olurdu. Günah keçisi uygulaması MS 70 yılına kadar devam etti. 70 yılında mabet yıkıldığı için bu uygulamaya son verildi. Günümüzde tavuk ve horozla bu uygulama farklı şekilde devam etmektedir. Kefaret günü tavuk veya horoz baş üzerinde üç defa döndürülür “Günahlarım için ben değil bu horoz/tavuk ölecek” denir. Günahların yüklendiği hayvan kurban edilir ve eti dağıtılır. Bu uygulamaya kaparot denir.
Hıristiyanlığın “günah keçisi” nedir?
mHıristiyanlıkta günah keçisinin yerini günah kuzusu olarak Hz. İsa almıştır. Hıristiyanlar bir bakıma Hz. İsa’yı günah keçisi yapmışlardır. İnsanlığın günahını Hz. İsa’ya yüklemişler ve onu kefaret için haçta kurban etmişlerdir. (Hz. İsa’nın haçtaki ölümünü böyle yorumlamışlardır) Böylece insanlık için günahın yükünden ve ölümün hâkimiyetinden kurtulma yolu açılmıştır. İnsanlar, vaftiz olarak onun bu kurtarıcı eyleminden yararlanıp günahtan kurtulabilirler.
İslam’ın farkı nedir?
mİslam’da günahtan arınmak için bu tür uygulamalar yer almamaktadır. İslam, günahı ve tövbeyi kul ile Allah arasındaki bir ilişki olarak görmekte ve aracıya veya herhangi bir törene gerek görmemektedir. İslam’a göre tövbe başlı başına bir ibadettir. Sadece günahkarların başvuracağı af vasıtası değildir. İslam, “Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez” (Necm, 38) prensibini esas kabul etmektedir. Günahlardan arınmak için tövbe etmek ve bir daha günah işlememeye söz vermek yeterlidir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...